آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 13,481
موضوع‌ها: 1,801
اعضا: 1,737
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 6.34
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.85
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.82
تعداد ارسال‌های هر عضو: 7.76
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6.49
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: مهدی شیروانی
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 23.83%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سوالات رایج شما ( مشاوره ) (با 2,927 ارسال , 266 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
کبوتر دورگ (128 پاسخ)
آنالیز کبوتر (117 پاسخ)
کبوتران ناصر ذاکری (114 پاسخ)
نظریه ساعت چشم! (107 پاسخ)
کبوترهای فرشید از اردبیل 1 (95 پاسخ)
پلاک ملی برای کبوتران مسافتی ایران (88 پاسخ)
چشم کبوتر (77 پاسخ)
نظرتون در مورد این کبوترا چیه؟ (76 پاسخ)
طرح یک سوال جدید از ستارگان اصفهان (74 پاسخ)
صدور کارت شناسایی و مدارک مربوطه (72 پاسخ)
شرایط عمومی مسابقات داخلی (69 پاسخ)
رنگ های خاص کبوتر مصافتی (67 پاسخ)
افتتاح شماره حساب جهت انجمن (65 پاسخ)
مسابقات کلوپ کبوتران مسافتی شمال خوزستان(شوش - اندیمیشک - دزفول) 1393 (65 پاسخ)
اهمیت رنگ چشم در جفت انداختن کبوتر مسافتی (64 پاسخ)
کبوتر دورگ (48,848 بازدید)
کبوتران ناصر ذاکری (44,082 بازدید)
آنالیز کبوتر (43,134 بازدید)
یک ضرب 250 کیلومتر (39,405 بازدید)
نظریه ساعت چشم! (38,431 بازدید)
کبوترهای فرشید از اردبیل 1 (31,814 بازدید)
پلاک ملی برای کبوتران مسافتی ایران (27,813 بازدید)
شرایط عمومی مسابقات داخلی (26,683 بازدید)
چشم کبوتر (26,087 بازدید)
اهمیت رنگ چشم در جفت انداختن کبوتر مسافتی (25,655 بازدید)
صدور کارت شناسایی و مدارک مربوطه (24,799 بازدید)
عکس کبوتران قهرمان ایران (24,078 بازدید)
افتتاح شماره حساب جهت انجمن (23,787 بازدید)
سوال در مورد بال ها و پرها و دم کبوتر مسافتی (22,927 بازدید)
سوال مهم (22,387 بازدید)